Kardiyoloji

Kardiyoloji; kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanı ve tedavilerinin yapıldığı uzmanlık alanıdır. Kardiyoloji bölümünde; EKG, efor testi, ekokardiyografi, tansiyon holter, ritim holter,  işlemleri alanında uzman hekimimiz ve sağlık personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Kardiyoloji Bölümü Tanı ve Tedavi Alanları

Kalbin en önemli görevi vücuda kan pompalamaktır.  Eğer kalp bazı nedenlerden dolayı vücudun en çok ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamaz ise kalp yetmezliği oluşmaktadır. Kardiyoloji bölümü kalp yetmezliği başta olmak üzere;

 • Akut Koroner Sendromu
 • Akut Miyokardit
 • Anjina Pektoris
 • Aort Darlığı
 • Aort Yetmezliği
 • Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
 • Atriyal Miksoma
 • Endokart Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • İskemik Kalp Hastalıkları
 • Kardiyak Aritmiler
 • Kardiyak Arrest
 • Kardiyak Tümörler
 • Kardiyomiyopati
 • Mitral Kapak Darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Miyokart Infarktüsü
 • Periferik Arter Hastalıkları
 • Perikard Tamponadı
 • Perikardiyal Efüzyon
 • Primer Tümörler
 • Pulmoner Stenoz
 • Pulmoner Yetmezlik
 • Trisküspit Stenozu
 • Wolf Parkinson White Sendromu

gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Kalp Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

 • Ekokardiyografi (Eko)
 • Transözefageal Ekokardiyografi (Tee)
 • Tansiyon Holter
 • 24 Saat Ritim Holter
 • Efor Testi (Stres Testi)
 • Koroner Anjiyografi, Bacak Damar Anjiyografisi, Karotis Anjiyografisi
 • Kalp Pili
 • Elektrofizyolojik İnceleme ve Ablasyon (Eps)

Kalp Hastalıkları Belirtileri ve Şikayetleri

 • Göğüs Ağrısı (Anjina)
 • Nefes Darlığı (Dispne)
 • Ödem (PTÖ)
 • Bayılma (Senkop)
 • Çarpıntı (Aritmi)
 • Siyanoz (Morluk)
 • Çabuk Yorulma
 • Hipertansiyon