Nöroloji

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Belirli hastalıklar dışında nörolojihastalıklar için tanı koymak çok kolay olmadığı gibi çok dikkatli muayene ve araştırmalar sonunda doğru teşhis ve buna paralel tedavi yöntemleri planlanmalıdır. Şikayetlerin temelinde psikolojik bir zeminin de etkisi olabileceği için dönem dönem, psikiyatri ile beraber iç içe tedavi yöntemleri ele alınabilmektedir. Nörolojik hastalıkların genelde genetik olabildiği durumlardan dolayı, ailede olan bazı hastalıklar genetik açıdan diğer bireylere aktarılır. O yüzden nörolojik hastalıklar için tedavi yöntemi uygulanırken, erken tanı koymak hayati bir öneme sahiptir.

 

En sık karşılaşılan Nörolojik hastalık belirtileri aşağıdaki gibidir :
- Ani gelişmiş olan hafıza kaybı ile beraber ekstremitelerde (kol ve bacaklar)  uyuşmalar
- ALS hastalığı ve multip Skleroz
- Parkinson hastalığı ve zaman içerisinde ellerde titreme
- Şiddetli baş ağrıları ile geçmek bilmeyen baş dönmeleri
- Yüz bölgesinde meydana gelen ağrı ve uyuşma
- Unutkanlık
- Vücudun herhangi bir noktasında meydana gelen his kaybı
- Epilepsi ve Sara hastalıkları
- Psikolojik bozukluklar ile beraber vücutta seğirmeler
- Omurilik hasarı
- Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen kasılmalar


Nöroloji Tanı ve Tedavi Alanları

  • Beyin Damar Hastalıkları/İnme (Serebro Vasküler Hastalıklar)
  • Baş Ağrıları ( Migren, Gerilim Tipi Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı, Trigeminal Nevralji)
  • Epilepsi (Erişkin Ve Çocukluk Yaşı)
  • Alzheimer Ve Diğer Demans (Unutkanlık) Hastalıkları
  • Parkinson Hastalığı Ve Diğer Hareket Bozuklukları
  • Uyku Bozuklukları- Uyku Apne Sendromu, Huzursuz Bacak Hastalığı
  • Ms (Mültipl Skleroz) Ve Diğer Demiyelinizan Hastalıklar
  • Polinöropati-Radikülopati (Boyun, Bel, Sırt Ağrıları-Fıtıklar, Kol, Bacak Uyuşmaları)
  • Vertigo (Baş Dönmesi)