Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz,

 • Prematür (erken) doğum,
 • Çoğul gebelik,
 • Şeker hastalığı olan annelerin bebekleri,
 • Anne karnında mekonyum aspire eden bebekler,
 • Zorlu doğum sonucunda oluşan beyin ve diğer organ hasarı oluşmuş bebekler gibi yüksek risk taşıyan, yoğun tıbbi bakım ve yakından takip gereken hastalar için hizmet vermektedir..

Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde gerekli tedavilerin en üst düzeyde verilmesini sağlayan gerekli tibbi cihaz ve donanım mevcut olup, Uzman Doktorlarımızın gözetimi altında, konusunda uzman Hemşireler tarafından gerekli uygulama ve takipler 24 saat boyunca aksatılmadan yapılmaktadır.

Yoğun Bakımda tedavi gören bebeklerimizin tedavi süreçleri hakkında aileler düzenli şekilde bilgilendirilir.


Toplam 32 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde,
 •   32 adet kuvöz,
 •   11 adet Ventilatör (solunum cihazı),
 •   1 adet açık müdahale yatağı,
 •   32 adet tüm yaşamsal fonksiyonların izlenebildiği hastabaşı monitörü,
 •   1 adet tam donanımlı solunum cihazına sahip transport kuvözü,
 •   2 adet İzolasyon odası,
 •   4 adet fototerapi cihazı,
 •   Pendant sistemi ile her küvöz için 2’şer adet oksijen, kuru hava ve aspirasyon sistemi mevcuttur.
 •   1 adet HFO cihazı,
 •   1 adet Ekokardiografi cihazı bulunmaktadır.

 

Yenidoğan Yoğun Bakımda Uygulanan Tedaviler
 •   Solunum desteği (mekanik ventilatör desteği),
 •   Toraks tüpü takılması,
 •   Kan değişimi,
 •   Total parenteral nutrisyon,
 •   Fototerapi (yenidoğan sarılığında ışık tedavisi),
 •   Perkütan katater uygulamaları,
 •   İnvaziv kan basıncı monitörizasyonu,
 •   ROP muayenesi,
 •   EEG,
 •   EKO,
 •   USG,
 •   7/24 saat solunum cihazına sahip kuvözler ile hasta nakil hizmeti sayesinde diğer hastanelerden de tıbbi uygunluk kaydı ile bebek kabul edilmektedir.